Pal. J. Matulaičio
Šeimos pagalbos centras
2 procentai paramai
Paremkite Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro veiklą skirdami 2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio 

  

Jei prašymą norite užpildyti ranka:

Užpildykite šį blanką: 

1 -4 laukeliuose įrašykite savo asmeninę informaciją

5: nurodykite laikotarpį, už kurį teikiate prašymą ( 2016)

6: pažymėkite “X” patvirtindami, jog savo pajamų mokesčio dalį norite skirti paramai;

E1: įrašykit “2″ (t.y. savo paramą teikiate paramos gavėjui)

E2: įrašykite 126366917

E4:  nurodykite mūsų organizacijai skiriamos paramos dalį (procentais). Jei remiate tik mūsų organizaciją, šiame langelyje įrašykite 2,00.

E5 laukelis: pildomas tada jeigu norėtumėte skirti paramą ilgiau nei už vienerius metus, tuomet įrašykite 2017, 2018, 2019 ar 2020);

lapo apačioje pasirašykitei ir  užrašykite vardą, pavardę.

Užpildytas prašymas iki gegužės 1 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti teikiamas vienu iš šių būdų:

♣ tiesiogiai įteikiant VMI darbuotojui,

atsiunčiant paštu adresu: Neravų g. 8, Druskininkai. Galite atnešti mums J. Matulaičio a. 3, Vilnius ir mes išsiųsime.

Jei deklaruojate elektroniniu būdu:

 Jei naudojatės VMI Elektroninio deklaravimo sistema, skirti paramą dabar galite žymiai paprasčiau.  Tereikia prisijungti prie VMI “Elektroninio deklaravimo sistemos” per bet kurio iš ten pateiktų bankų internetinės bankininkystės paslaugas.

1. Pasirinkite „Prisijungti prie EDS”

2. Pasirinkite „Pateikti dokumentą“

3. Pasirinkite „Pildyti dokumentą“

4. Pasirinkite formą FR0512v3 ir užpildykite ją (aprašymas pateiktas prie užpildymo ranka)

5. Pasirinkite “pateikti”.

SVARBU: teikiant prašymą elektroniniu būdu jis turi būti pateiktas taip pat iki gegužės 1 d.!

….

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisim ir apsigyvensim." Jn 14,23