Pal. J. Matulaičio
Šeimos pagalbos centras
Misija

Misija – ugdyti, palaikyti ir padėti Pal. Jurgio Matulaičio parapijos šeimoms. Organizacijos veikla grindžiama krikščioniškomis vertybėmis.

Pagrindinis Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro tikslas – sukurti socialinių paslaugų šeimai tinklą ir teikti socialines bei psichologines paslaugas Šeškinės, Pašilaičių, Justiniškių ir Viršuliškių mikrorajonuose gyvenančioms ir sunkumus patiriančioms šeimoms. Prioritetą teikiame šeimos įgalinimui, skatindami savipagalbą ir remdami žmogaus, grupių ir bendruomenės iniciatyvas.

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisim ir apsigyvensim." Jn 14,23