Pal. J. Matulaičio
Šeimos pagalbos centras
Nuotraukos iš bendruomenės susitikimo

20151213_13561420151213_13554520151213_13295820151213_132940

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisim ir apsigyvensim." Jn 14,23