Pal. J. Matulaičio
Šeimos pagalbos centras
Paslaugos, pasiūlymai
"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisim ir apsigyvensim." Jn 14,23