Pal. J. Matulaičio
Šeimos pagalbos centras
Šeimų vasaros stovykla

stovyklai 2015

ŠEIMŲ VASAROS STOVYKLA

 

Vilniaus Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras organizuoja šeimų vasaros stovyklą, kuri vyks š.m. liepos 27 d. – rugpjūčio 2 d. Molėtų raj. prie Bebrusų ežero.

 Šios stovyklos tikslai: Pakviesti šeimas ir kiekvieną asmeniškai apmąstyti, pagrindinį savo gyvenimo tikslą ir būdus jam pasiekti;  Sudaryti sąlygas šeimoms geriau pažinti vieniems kitus neformalioje aplinkoje, susidraugauti ir paskatinti jas labiau įsitraukti į bendruomenės gyvenimą; Stiprinti šeimos narių tarpusavio ryšius, skatinti juos saviugdai; Pasidalinti  šeimų gyvenimo teigiama patirtimi ir tikėjimu; Mokyti vaikus sveikos gyvensenos ir draugystės.

Stovyklos tema: „Gyvenimą (pa)švęsti…Kaip?“.

Stovyklos lektoriai, konferencijų vedėjai – Vilniaus kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Žydrūnas Vabuolas, VDU kapelionas ir šio Universiteto dėstytojas kunigas Algis Akelaitis, Aušros Vartų Mergelės Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenės sesuo Rozana Graulich, Vaidilė ir Dainius Šumskai.

Po pietų bus sudaryta erdvė spontaniškoms iniciatyvoms, įvairiems sporto turnyrams, instruktažui apie saugų eismą ir kt. Vaikai ir paaugliai dalyvaus atskirose programose.

Vakarais šlovinsime Viešpatį, šoksime, dalyvausime protmūšyje, surengsime talentų vakarą.

Registruojame el.paštu: nijolekuk@gmail.com.

 

IEŠKOME SAVANORIŲ, VYRESNIŲ NEI  18 METŲ, NORINČIŲ KURTI PROGRAMĄ IR PABŪTI SU VAIKAIS TĖVELIŲ UŽSIĖMIMŲ LAIKU.

 

SAVANORIAMS BUS ORGANIZUOJAMI MOKYMAI.

SAVANORIAI REGISTRUOJAMI : matulaitis.seimos@gmail.com

….

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisim ir apsigyvensim." Jn 14,23