Pal. J. Matulaičio
Šeimos pagalbos centras
Rėmėjai ir geradariai

Dėkojame visiems parėmusiems Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centrą.

2016 metais mus parėmė:

Fondai:

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV);

Immaculata fondas;

Lietuvos vaikų rėmimo draugija (Vokietija);

Valstybės, savivaldybių institucijos:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamentas;

Širvintų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.

Įmonės:

UAB “Ergolain projektai”
UAB “Kardiolita”

Geros valios žmonės

2015 metais mus parėmė:

Fondai:

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV);

Immaculata fondas

Lietuvos vaikų rėmimo draugija (Vokietija);

Valstybės, savivaldybių institucijos:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamentas;

Širvintų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.

Geros valios žmonės

2014 metais mus parėmė:

Fondai:

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV);

Europos socialinio fondo agentūra;

Centrinė projektų valdymo agentūra;

Lietuvos vaikų rėmimo draugija (Vokietija);

VšĮ Humana People to People Baltic socialinės partnerystės programa.

Valstybės, savivaldybių institucijos:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamentas;

Širvintų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.

Geros valios žmonės

2013 metais mus parėmė:

Fondai:

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV);

Europos socialinio fondo agentūra;

Centrinė projektų valdymo agentūra;

Lietuvos vaikų rėmimo draugija (Vokietija);

VšĮ Humana People to People Baltic socialinės partnerystės programa.

Valstybės, savivaldybių institucijos:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamentas;

Širvintų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.

Įmonės:

UAB “Kardiolita”.

Geros valios žmonės

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisim ir apsigyvensim." Jn 14,23