Pal. J. Matulaičio
Šeimos pagalbos centras
Šeškinės vaikų dienos centras

 Kam skirtas?

6-12 metų vaikams:

- patiriantiems sunkumų namuose;

- turintiems mokymosi ar mokyklos lankymo sunkumų;

- turintiems elgesio ir (ar) emocinių problemų.

VEIKIANČIOS PROGRAMOS:

Dienos centras

Intensyvi, nuolatinė pagalba keturias dienas per savaitę vaikų grupėje, kur teikiama:

- pagalba pamokų ruošoje;

- socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas;

- elgesio korekcija ir individualus darbas;

- maitinimas;

- laisvalaikio veikla (rankdarbių, sveikos gyvensenos, sporto ir kitokie būreliai).

Laisvalaikio užimtumas

- Pažintinė – kultūrinė veikla penktadieniais: keliavimas į muziejus, teatrus, boulingą, dalyvavimas šventėse, iškylos gamtoje ir kt.;
- Stovyklos atostogų metu – mokslo metų bei vasaros atostogų metu organizuojamos 3-7 dienų vaikų bei šeimų stovyklos.

Didžiojo draugo programa

Kartą per savaitę vaikas susitinka su savanoriu, kartu leidžia laisvalaikį, dalinasi džiaugsmais ir sunkumais, po truputį tampa draugais.

Pagalba vaikų tėvams

- Konsultavimas ir informavimas;
- Pagalba kartu ieškant tinkamiausių pagalbos vaikui būdų;
- Materialinė pagalba;
- Šventės, stovyklos šeimai.

Kaip su mumis susisiekti?

Adresas: Šeškinės g. 65-74, Vilnius, LT07163

Tel. nr. 85 2400590

Mob. tel. 8 659 05052

El. paštas: seskines.dc@gmail.com

Dienos centras veikia pirmadieniais – ketvirtadieniais 14 – 18 val.

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisim ir apsigyvensim." Jn 14,23